Czy Lot z Sodomy został uratowany przed wybuchem atomowym przez istoty pozaziemskie?

Lot, postać biblijna, był synem Harana, który był synem Teracha, a Terach był również ojcem Abrama, później znanego jako Abracham. Terach z synem Abrachamem, bratankiem Lotem i całą pozostałą rodziną uciekli z sumeryjskiego miasta Ur i przenieśli się najpierw do miasta Harran a potem do Egiptu. Po kilku latach wrócili do Izraela, rozdzielili się, Abraham pozostał w Kannanie, a Lot w dolinie Jordanu, w pobliżu miasta Sodoma.

Wątek czasowy z życia Lota, który chcę przybliżyć ma miejsce tuż przed zniszczeniem Sodomy i Gomory. Nie mam dziś zamiaru dociekać kwestii zniszczenia obu miast, lecz spotkania Lota z osobnikami, którzy nie byli ludźmi.

Księga Rodzaju 19:1

19 Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi

Z tego fragmentu wynika, iż Lot rozpoznał aniołów, oddał im cześć, wiedząc że NIE SĄ TO LUDZIE.

Księga Rodzaju 19:4-8

4. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom,
5. wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!
6. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,
7. rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!
8. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!

Lot był świadomy powagi sytuacji czując, że zły i występny lud Sodomy chce dwóch aniołów po prostu zlinczować. Lot, aby uratować aniołów, był zdecydowany ofiarować pospulstwu Sodomy swoje dwie młode córki, wciąż dziewice!

Księga Rodzaju 19:10-11

10. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.
11. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.

Jest to ciekawy przykład użycia nieznanej broni przez obcych, nieziemskich przybyszów!

Księga Rodzaju 19:12-13

12. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd.
13. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć.

Ten fragment wprost informuje o ZAPLANOWANYM AKCIE zniszczenia miast Sodomy i Gomory, a polecenie zniszczenia zostało już wydane i nie można tego cofnąć ani zatrzymać – muszą się spieszyć, aby zdążyć na czas odejść na bezpieczną odległość od miejsca zniszczenia.

Księga Rodzaju 19:24-25

24. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba.
25. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.
26. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.

Ostatni cytowany dziś fragment daje mocno do myślenia, sugerując użycie nieznanej, potężnej broni niszczącej domy, miasta, roślinność i zabijającej ludzi na wielką skalę.

Pytania na dziś są trzy:
1. Kim byli, jeśli nie ludźmi, dwaj przybysze, którzy ostrzegli i wyprowadzili Lota? Czy byli to przedstawiciele innej, bardziej rozwiniętej cywilizacji?
2. Jeśli przyjmiemy, że magia nie istnieje, to czym ci „aniołowie” porazili ludzi z Sodomy, czasowo ich oślepiając? Czyżby to była nieznana nam technologicznie broń ręczna?
3. Ostatnie pytanie na dziś brzmi: czy potężna broń niszcząca budynki, rośliny, zwierzęta i ludzi użyta w Sodomie i Gomorze to broń atomowa? To by również wyjaśniało „spopielenie” żony Lota…

Oczywiście interpretację i odpowiedzi pozostawiam jak zwykle każdemu z osobna.

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.