Czy Biblijny Jonasz spędził 3 dni w brzuchu wieloryba, czy w niezidentyfikowanym pojeździe pływającym?

Jonasz (hebr. ‏יוֹנָה‎ Jona, dosł. „gołąb”; stgr. Ἰωνᾶς) to prorok izraelski, żyjący w VIII wieku p.n.e., pochodzący z Gat-Chefer (Gitta-Chefer), miasta położonego na terytorium Zabulona w Dolnej Galilei, między Nazaretem a Kafarnaum.

Według Biblii, Jonasz został wysłany przez Jahwe do stolicy Asyrii, Niniwy aby nawoływać jej mieszkańców do opamiętania się i zaniechania niegodziwości jakie czynili. Z uwagi, iż Asyria była wrogiem Izraela, Jonasz przestraszył się zadania i wsiadł na statek płynący w przeciwnym kierunku do Tarszisz. Tarszisz to prawdopodobnie miasto Tars (Tasus) leżące na terenie obecnej Turcji.

Księga Jonasza 1:2-3

2. Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze.
3. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana.

Po drodze rozpętał się sztorm, którego rozpętanie przypisał sobie Jonasz, sprzeciwiając się poleceniu Jahwe. Jonasz kazał się wyrzucić za burtę, dzięki czemu burza ucichła.

Księga Jonasza 1:4,11-12,15

4. Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i powstała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie.
11. I zapytali go: Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły.
12. Odpowiedział im: Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza powstała przeciw wam.
15. I wzięli Jonasza, i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć.

Jonasz został połknięty przez wielką rybę (lub wieloryba) i spędził w nim 3 dni i noce.

Księga Jonasza 2:1,4,6

1. Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.
4. Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną.
6. Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę.

Po trzech dniach wielka ryba „wypluła” Jonasza.

Księga Jonasza 2:11

11. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd.

Jonasz po tej niesamowitej przygodzie poszedł jednak do Niniwy wypełnić swoje zadanie…

Biorąc pod uwagę, iż wiele przekazów ze „świętych ksiąg”, w tym również z Biblii, zawiera realne przekazy historyczne, przekręcone, zmodyfikowane, niewłaściwie zinterpretowane przez ząb czasu, tłumaczy, kopistów, interpretatorów i cenzurę, to jądro przekazu pozostaje zwykle niezmienne.

W przypowieści o Jonaszu i wielorybie, możemy wnioskować, iż Jonasz faktycznie został wrzucony do morza, lecz trafił do wnętrza niezidentyfikowanego pojazdu pływającego (USO), prawdopodobnie łodzi podwodnej lub pojazdu hybrydowego potrafiącego latać w przestrzeni powietrznej oraz pływać pod wodą.

Z uwagi, iż Jonasz żył w VIII wieku p.n.e., ówczesna technika nie pozwalała ówczesnym ludziom na konstruowanie takich pojazdów, więc pytanie na dziś brzmi: czy Jonasz był zabrany na pokład pływającego pojazdu, który należał do innej, bardziej zaawansowanej cywilizacji?

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.