O nas

Niniejszy serwis i zawarte w nim materiały oraz wnioski mają charakter czysto poglądowy i subiektywny, wiele osób może się z nimi nie zgadzać. Celem AnuChildren.org jest szukanie wspólnych mianowników, powiązań i podobnych historii z różnych zakątków świata, które mogą, lecz wcale nie muszą dawać jednoznacznych odpowiedzi.

Podstawowym pytaniem, jakie tu stawiam jest: skąd pochodzimy? Czy jesteśmy efektem naturalnej ewolucji, manipulacji genetycznej, efektem panspermii czy dziełem Boga?

Moim celem nie jest również obrażanie uczyć religijnych ani osobistych przekonań czytelników.

Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na inne możliwości rozwoju rodzaju ludzkiego, niż ten ogólnie obowiązujący, zgodny z tradycyjną nauką lub wiarą.

Mam również nadzieję, iż podjęty w AnuChildren.org wątek umożliwi wszystkim poszerzenie horyzontów myślowych bez konieczności odrzucania tego, co już jest znane.

Historie zawarte w AnuChildren inspirowane są wieloma źródłami z różnych publikacji, m.in.:

– Biblia
– Księgi apokryficzne
– Księga Mormona
– Koran
– Talmud
– Zochar
– Ramajana
– Popol Vuh
– E. von Daniken: „Oczy Sfinksa”, „Czy się myliłem”, „Objawienia”, „Strategia Bogów”, „Z powrotem do gwiazd”, „Wszyscy jesteśmy dziećmi bogów”, „Kosmiczne miasta”, „Dzień, w którym przybyli bogowie”, „Dzień Sądu Ostatecznego trwa od dawna”, „W imię Zeusa”, „Wspomnienia z przyszłości”, „Dowody”
– Z. Sitchin: „U kresu czasów”, „Boskie spotkania”, „Zaginiona księga Enki”, „12 planeta”, „Schody do nieba”, „Wojny bogów i ludzi”, „Zaginione królestwa”, „Kiedy zaczął się czas”, „Kosmiczny kod”, „Kroniki Anunnaki”
– A. Mostowicz: „Zagadka wielkiej piramidy”, „My z kosmosu”, „O tych co z kosmosu”
– M.J. Bin Gorion: „Żydowskie legendy Biblijne”
– J. Blumrich: „Statki powietrzne Ezechiela”
– H.H. Beier: „Ezechiel, koronny świadek”
– i inne

Jeśli nie jest określone inaczej, wszystkie pliki graficzne są udostępnione na licencji Public Domain.