Czy Izraelici uczestniczyli w zbiorowej obserwacji niezidentyfikowanego obiektu latającego na górze Synaj?

W dzisiejszym wpisie chciałbym przyjrzeć się trochę bliżej fenomenowi z udziałem niezidentyfikowanego obiektu latającego, który miał miejsce za czasów Mojżesza, wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej i ich 40 letniej wędrówki do ziemi obiecanej. Fenomen lub niezwykłe zjawisko lotnicze było zaobserwowane przez bardzo dużą grupę ludzi, którzy szli z Mojżeszem. Według Biblii, było to około 600000 mężczyzn, co daje, według szacunkowych obliczeń około 2500000 ludzi…

Miejscem tego fenomenu była góra Synaj (arab. جبل موسى Dżabal Musa, hebr. הר סיני), utożsamiana z biblijną górą Horeb (hebr. Chorev, חורב), która usytuowana jest w południowej części Półwyspu Synaj, na terenie Egiptu. Cały spektakl prawdopodobnie rozegrał się około XIII wieki p.n.e. i miał związek z przekazaniem Mojżeszowi 10 przykazań.

Księga Wyjścia 19:1,9-12

1. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj.
9. Pan rzekł do Mojżesza: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu.
10. Pan powiedział do Mojżesza: Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty
11. i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj.
12. Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią.

Pan ostrzegł ludzi, aby nie zbliżali się do góry Synaj, gdyż mogą zginąć. Jest to ciekawy przykład użycia nieznanej technologii, która może zabić każdego, kto znajdzie się w zasięgu jej działania.

Księga Wyjścia 19:16-21

16. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu.
17. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry.
18. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła.
19. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów.
20. Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił.
21. Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem.

Powyższe wersety w sposób alegoryczny opisują prawdopodobne lądowanie niezidentyfikowanego obiektu latającego na górze Synaj, widziane przez tysiące ludzi o niskim poziomie wiedzy technicznej, przerażonych widzeniem nieznanej technologii, którą mogli utożsamić z istotami pozaziemskimi o nieznanym pochodzeniu.

Więc pytanie na dziś brzmi: czy Mojżesz i tysiące Izraelitów widziało na górze Synaj alegoryczną „Chwałę Pana”, czy latający pojazd innej cywilizacji, która mogła mieć wpływ na rozwój naszej rasy?

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.