Czy istoty pozaziemskie pomogły Jaredowi dotrzeć do Ameryki setki lat przez Kolumbem?

Dzisiejsza historia, którą chcę przybliżyć dotyczy Jareda i jego ludu, który przez wieloma wiekami prawdopodobnie dotarł z Sumeru do Ameryki Południowej i to kilka tysięcy lat przed Kolumbem.

Jared to postać Biblijna, syn Mahalaleela, w prostej linii potomek Seta, syna Adama i Ewy.
Eter, który spisał Księgę Jareda, był w linii prostej 30 z kolei potomkiem Jareda.

Księga Rodzaju 1, 4:15

15. Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jared.

Historia jest związana z wieżą Babel; Jared poprosił swojego brata, by ten poprosił Boga, aby nie pomieszał ich języków i zabrał ich do ziemi obiecanej, co też uczynił.

Księga Mormona – Księga Etera 1:33

33. Jared przybył ze swoim bratem i ich rodzinami, z kilkoma innymi osobami i ich rodzinami, z wielkiej wieży, w czasie, gdy Pan pomieszał język ludu i przysięgał w swoim gniewie, że zostaną rozproszeni po całej powierzchni ziemi; i zgodnie ze słowem Pana lud się rozproszył.

Podczas podróży Pan rozmawiał z bratem Jareda, będąc „w chmurze” – Księga Etera 2:4-7

4. I stało się, że gdy zeszli do doliny Nimrod, Pana zstąpił i rozmawiał z bratem Jereda; i był w obłoku, i brat Jereda go nie widział.
5. I Pan nakazał im, aby weszli w puszczą (lub pustynię) gdzie nie postała stopa ludzka. I Pan szedł przed nimi i mówił z obłoku, dokąd mają iść.
6. I gdy wyszli z puszczy, zbudowali barki, którymi przeprawili się przez wielkie wody, kierując się ustawicznie ręką Pana.
7. A Pan nie dopuścił, aby zatrzymali się za morzem na pustyni, ale chciał, aby poszli aż do ziemi obiecanej, która była wybrana ponad wszystkie inne ziemie, którą Pan Bóg zachował dla sprawiedliwego ludu;

Następne wersety Księgi Etera informują iż 4 lata ludzie Jareda mieszkali na wybrzeżu w namiotach, w miejscu które nazwali Moriankumer.

Po tym czasie Pan ponownie przyszedł i rozmawiała z bratem Jareda, nakazując mu kolejną podróż.

Księga Ethera 2:16-17

16. Idź do pracy i buduj barki, na wzór barek, które dotychczas zbudowaliście. I stało się, że brat Jereda poszedł do pracy, podobnie jak jego bracia, a potem budowali barki, zgodnie ze wskazówkami Pana. A były małe i lekkie na wodzie; i były zbudowane w sposób niezwykle ciasny;
17. …a jej wierzch był ciasny jak naczynie; i długość jego była równa drzewcu; i drzwi do niego, gdy były zamknięte, były ciasne jak naczynie.

Łodzie miały być szczelnie zamknięte, bez okien – ciemne w środku. Brat Jareda martwił się, że nie będą nic widzieli i nie będą wiedzieli, jak nimi sterować. Aby temu zapobiec, Pan dał im 16 świecących kamieni, po dwa na każdą łódź. Kamienie świeciły przez całą podróż, która trwała dokładnie 344 dni.

Według Mormonów, Jared i jego ludzie dopłynęli do wybrzeża Ameryki Południowej i zasiedlili ją na długo przed europejczykami.

Historia ta nie jest pozbawiona sensu, lecz nie ma na to twardych dowodów, oprócz przekazów z Księgi Mormona.

Pytania na dziś cisną się samoczynnie:
– z jakiej „chmury” mówił Pan?
– jakie „świecące kamienie” dał Pan Jaredom?
– oraz najważniejsze: dokąd Pan zabrał lud Jareda? Przepłynęli Atlantyk i dotarli do Ameryki Południowej?

Źródło grafiki Jared: Wikipedia; Licencja: Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.