Noe – syn Aniołów i produkt inżynierii genetycznej

Zapewne wiele ludzi na całym świecie zna opowieść o Noe, Arce i wielkim potopie. Ja chciałbym zająć się postacią Neogo, zanim wsiadł do Arki, uratował swoją rodzinę i po jednej parze każdego zwierzęcia.

Według Koranu żoną Noego była Waila, tradycja żydowska podaje jej imię: Nammah, w Biblii nie wymieniono jej imienia. Synami Noego byli Sem, Cham i Jafet, których rody zaludniły różne regiony świata: Cham Afrykę, Jafet Euro-Azję a Sem bliski wschód i był protoplastą ludów semickich.

Księga Rodzaju 5,28-29:

28. Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.
29. A dając mu imię Noe, powiedział: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.

Księga Henocha, Apokalipsa Noego 106, 1-2, 4-6:

1 Po [paru] dniach syn mój Matuzalem wziął dla swojego syna Lamecha żonę, która zaszła od niego w ciążę i urodziła syna.
2 Ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie [były] białe jak wełna(…) miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny.
4 A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema.
5 Powiedział do niego: „Urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne.
6 Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. Boję się, żeby coś nadzwyczajnego nie stało się na ziemi za jego życia.

Lamek zląkł się dziecka, które urodziła mu żona, więc musiał pójść po radę do swojego ojca Matuzalema, który również był przerażony, więc poszedł do swojego ojca Henocha.

Księga Henocha, Apokalipsa Noego 106, 7-11:

7 A teraz, ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on z aniołami”.
8 I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu: „Tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie?”
9 A on odpowiadając mi powiedział: „Z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem, z powodu niepokojącej wizji zbliżyłem się do ciebie.
10 A teraz posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synowi Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka. Jego kolor jest bielszy od śniegu i czerwieńszy od kwiatu róży, włosy na jego głowie są bielsze od białej wełny, a oczy jego jak promienie słońca. otworzył swoje oczy i napełnił cały dom jasnością.

Pan przekonuje Henocha, że dziecko Lameka ma być protoplastą nowej, poprawionej rasy ludzi, która nastanie po zniszczeniu (przez potop) całej ziemi i wszystkiego, co na niej żyje.

Księga Henocha, Apokalipsa Noego 106, 12-16:

12 Jego ojciec Lamech przestraszył się i uciekł do mnie. On nie wierzy, że on pochodzi od niego, ale sądzi, że [pochodzi on] od aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę”.
13 I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego: „Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pana.
14 Popełnili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali się z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Poślubili niektóre z nich i zrodzili z nimi dzieci.
15 Nastanie wielkie zniszczenie na całej ziemi, nastanie potop, przez cały rok będzie wielkie zniszczenie na ziemi.
16 Ale to dziecko, które ci się urodziło, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostaną zbawieni razem z nim. Kiedy wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, umrą, on i jego synowie uratują się.

Pierwsze pytanie, które nasuwa się samo, to kim są Aniołowie, których dzieckiem (czytaj: produktem) jest Noe?

Dlaczego Noe tak bardzo różni się od swojego ojca i całej familii? Biała skóra, jasne włosy, nawet niebieskie oczy radykalnie odróżniają Noego od ówczesnych przedstawicieli ludzi żyjących na terenie starożytnej Mezopotamii.

Według różnych przekazów, ojciec Noego, Lamek był pasterzem i przebywał poza swoim domostwem ponad 9 miesięcy, więc był zdziwiony i jednocześnie przestraszony urodzeniem przez Nammah syna, którego on, Lamek nie spłodził.

Lecz najważniejsze pytanie brzmi: czy Noe był wynikiem modyfikacji genetycznej, przeprowadzonej przez przedstawicieli obcej, bardziej rozwiniętej cywilizacji na „obiektach” ludzkich, które obcy przybysze postanowili „usprawnić”?

1 komentarz do “Noe – syn Aniołów i produkt inżynierii genetycznej”

  1. Noe byl naznaczony by widziano roznice i kiedy glosil koniec tym zlym poganom musial sie rowniez wyrozniac Co jest charakterystycznym znakiem przekazywania waznych wydarzen. Co i jak jest w Duchowym Wymiarze nie jest dane teraz smiertelnym wiedziec bo nadal sa zli i tylko zli.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.