Joseph Smith i bliskie spotkanie z aniołem Moroni

Kim był Joseph Smith?

Joseph Smith urodzony w 1805 roku był jednym z 9 dzieci emigrantów ze Szkocji, którzy wyemigrowali do USA i osiedlili się w miejscowości Palmyry a następnie w Manchester, w stanie Nowy Jork. Pochodził z ubogiej rodziny, od dziecka, wraz z ojcem podejmował prace u okolicznych farmerów. Biorąc to pod uwagę, można założyć, co będzie później istotne, był wykształcony na poziomie podstawowym.

Pierwsze doświadczenie ponadnaturalne Josepha miało miejsce w 1820 roku, gdy jako 14-letni chłopiec modlił się w lesie, doznał wizji religijnej. Ukazali mu się Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, którzy przekazali mu, aby na razie nie przystępował do żadnego z Kościołów, ponieważ wszystkie tkwią w błędzie, a on później zostanie powiadomiony, co ma uczynić.

Drugie doświadczenie miało miejsce około 4 lat później, 21 września 1823 w sypialni rodzinnego domu w Palmyrze, gdy gorliwie się modlił. Wtedy ukazał mu się prorok Moroni, który przekazał mu, że na pobliskim wzgórzu Cumorah znajdzie zakopaną skrzynię ze złotymi płytami z wyrytymi na nich inskrypcjami w języku reformowanym egipskim. Płyty te mają zawierać historię i pochodzenie dawnych mieszkańców kontynentu amerykańskiego.

Wraz w płytami, w skrzyni znajdować się ma również napierśnik z przytwierdzonymi dwoma kamieniami urim i tummim, które służyły żydowskim kapłanom do wróżenia, a miały pomóc Josephowi w tłumaczeniu.

Zadaniem Smitha było przetłumaczenie fragmentów zawartych na płytach i przekazaniu ich społeczeństwu!

Joseph Smith – Historia 1:51–52

Joseph poszedł poszukać złotych płyt. Poszedł na wzgórze blisko swojego domu. Było to wzgórze Kumorah. Złote płyty były tam zakopane pod dużym kamieniem. Były w kamiennej skrzyni razem z Urimem i Tummimem.

Moroni nie pozwolił Smithowi zabrać płyt i kamieni, lecz kazał mu przychodzić tego samego dnia co roku. (Podobno przy pierwszej próbie wyjęcia płyt Smith został porażony prądem (?) i padł na ziemię.)

Smith wydobył płyty, napierśnik i kamienie Urim i Tummim 4 lata później, w 1927 roku.

Przez 21 miesięcy Smith tłumaczył teksty za pomocą kamieni. Następnie pokazał tłumaczenia oraz płyty trzem świadkom, którzy przysięgli na piśmie, iż Joseph Smith posiada owe płyty. Dwa dni później, Smith pokazał płyty kolejnym ośmiu świadkom, którzy również poświadczyli podpisem, że płyty widzieli.

Po około dwóch latach płyty zostały zabrane przez anioła Moroni, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.

Same płyty z zapiskami hieroglificznymi, według Smitha, były cienkie i umocowane jak w segregatorze, można je było przewracać na drugą stronę. Księga zawierająca metalowe płyty miała rozmiar około 20×15 centymetrów i grubość około 15 centymetrów. Część stron można było przewracać, część była zapieczętowana.

Na podstawie przetłumaczonych płyt, Smith opublikował Księgę Mormona Kościoła Jezusa Chrystusa Dni Ostatnich, dołączając do niej, proroctwa dotyczące Jezusa, co „jest kontynuacją historii biblijnej, dopasowanej do wiary społeczeństwa amerykańskiego lat pięćdziesiątych minionego stulecia”.

Kim był Moroni?

Według wierzeń Mormonów, Moroni to prorok, który występuje w Księdze Mormona. Moroni miał ukończyć kronikę (Księgę Mormona) swojego ojca Mormona, a następnie streścił dzieje Jeredytów, zwane Księgą Etera. Dodał też swój tekst znany jako Księga Moroniego.

Czy Moroni mógł być posłańcem Pana, a więc pośrednikiem między stwórcą a ludem? Czy był kosmitą tak jak jego zwierzchnik? A może jeszcze kimś innym?

Co zawiera Księga Mormona?

Księga Mormona jest skróconą kroniką ludu Nefiego oraz Lamanitów – jest ona skierowana do Lamanitów, którzy są resztką z domu Izraela, a także Żydów i ludzi innych narodów…
…Księga Mormona obejmuje również wyjątki z Księgi Etera, która jest dziełem ludu Jareda, rozproszonego, gdy Pan pomieszał mowę ludziom budującym wieżę, aby dostać się do nieba…

Dlaczego Księga Mormona?

Oprócz Biblii, która, według mnie, zawiera jedno z najbogatszych archiwów ludzkości, Księga Mormona i wiele innych „świętych ksiąg” stanowi doskonałe uzupełnienie historii ludzi i ich kontaktów z Bogiem, Aniołami i innymi posłańcami, których my nie jesteśmy w stanie fizycznie doświadczyć.

Poza tym, Księga Mormona zawiera 2 bardzo ciekawe księgi, do których chcę nawiązać w niedalekiej przyszłości.

Ale najważniejsze pytanie na dzisiaj brzmi: jak człowiek o podstawowym wykształceniu, farmer, znający podstawy języka angielskiego był w stanie przetłumaczyć tekst z płyt z tekstem w języku reformowanym egipskim?

1 komentarz do “Joseph Smith i bliskie spotkanie z aniołem Moroni”

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.