Czy Wielkia Piramida w Gizie została zbudowana przez biblijnego Henocha?

Pytanie może kontrowersyjne, ale czy na pewno faraon Cheops był fundatorem i twórcą największej w Gizie piramidy?

Cheops, zwany tak z języka greckiego (po egipsku Chufu) jest „oficjalnym” budowniczym jednej z trzech „sławnych” piramid w Gizie.

1.
Według oficjalnej archeologii, piramida Cheopsa została zbudowana ok. 2560 roku p.n.e. w okresie Starego Państwa, którego okres w dziejach Egiptu przypada na rządy III-IV dynastii. Według różnych zapisków, budowa trwała 23 lata, lecz trzeba wziąć pod uwagę, iż prace budowlane mogły być wykonywane tylko przez 100 dni w roku, w czasie wylewu Nilu, co daje 2300 dni budowy. Według różnych kalkulacji i różnych wyliczeń oraz różnych naukowców z dziedziny archeologii, budownictwa i inżynierii, postawienie około 6 milionów ton bloków skalnych jest bardzo trudne w czasie 2300 dni, a raczej niemożliwe.

Prawie każda piramida w Egipcie była budowana jako grobowiec królewski, który posiadał malowidła naścienne sławiące życie i dokonania faraona, nie mówiąc już o skarbach i pochowanej służbie razem z władcą. Skarby często były plądrowane, mumie wywożone i sprzedawane, ale malowidła zawsze zostawały na ścianach…
W przypadku piramidy Cheopsa, żadnych malowideł nie ma, brak jest najmniejszej choć inskrypcji mówiącej o właścicielu, budowniczym czy władcy tej budowli, za jednym wyjątkiem.

W latach 1835-1837 Wielką Piramidę eksplorował brytyjski archeolog amator pułkownik Howard Vyse. Nic w niej nie znalazł, oprócz korytarzy a umowa z rządem Egiptu na wykopaliska właśnie się kończyła. I właśnie wtedy znalazł w jednej z najwyższych komór karusz (rodzaj pieczęci) z imieniem faraona Chufu. Archeolodzy uwierzyli, że to prawdziwy kartusz króla i od tamtej pory, oficjalnie Wielka Piramida jest przypisana faraonowi Cheopsowi.

Kartusz został zapisany znakami semi-hieratycznymi, których za czasów Cheopsa nie znano, wtedy używano pisma obrazkowego. Jest to pierwsza, lecz nie ostatnia nieścisłość.

Druga sprawa jest związana z błędem językowym: spółgłoskę „Ch” w słowie „Cheops” zobrazowano znakiem Boga Re. Fałszerstwo wykrył Zacharaia Sitchin, udowadniając, iż Vyse przepisał z błędem słowo „Cheops” z dostępnej w tamtym czasie (wydanej w 1828 roku) książki Johna Gardnera Wilkinsona „Materia hieroglyphica”, zawierającej właśnie ten błąd.

Trzecia sprawa jest związana z całym karuszem, który został zapisany w linii poziomej, a jak wiadomo powinien być zapisany pionowo; starożytny egipcjanin wiedziałby o tym.

Czwarta sprawa przemawiająca przeciwko Cheopsowi to stela ze świątyni Izydy, znaleziona w 1850 roku a wystawiona w Muzeum Egipskim w Kairze. Napis na stali informuje, iż:

Cheops wzniósł dom Izydy, Pani Piramidy, obok domu Sfinksa.

Oznacza to, że Wielka Piramida stała już na swoim miejscu, w czasie kiedy Cheops kazał zbudować świątynię Izydy i postawił stelę.

Podsumowując powyższe, szczerzę wątpię, aby Vyse odkrył kartusz Cheopsa w Wielkiej Piramidzie, raczej własnoręcznie go namalował wraz z błędem, a więc Wielka Piramida stała już za czasów Cheopsa i nie mogła być przez niego zbudowana.

2.
Kronikarze arabscy, a w tym przypadku Ibrahim Ben Wasif Sah Al-Katib, w „Wiadomościach o Egipcie i jego cudach” opisuje Saurida, pra, pra, pra-wnuka Husala, króla Egiptu sprzed potopu. Saurid miał być budowniczym dwóch wielkich piramid pod miastem Masir (Kair), a według przekazu, Saurid żył około 300 lat przed potopem.

3.
Abu Zaid Al-Balhi w innej księdze arabskiej „Chitat” wspomina, że Wielka Piramida została zbudowana ponad 72000 lat temu przez króla Saurida, zwanego Hermesem, a po arabsku Idrysem. Bóg osobiście powiedział Idrysowi o nadchodzącym katakliźmie (potop) i zagładzie większej części ludzkości a Wielka Piramida miała przechować informacje dla następnych pokoleń.
Ksiąga „Chitat” mówi, iż Hermes/Idrys/Saurid:

jest tym, którego Hebrajczycy zwą Henochem, synem Jareda, synem Machalela, synem Kenana, synem Enosza, synem Seta, synem Adama.

Jest to poważny argument mówiący, iż to właśnie HENOCH był budowniczym Wielkiej Piramidy setki lat przed potopem i kilka tysięcy przez domniemanym budowniczym Cheopsem.

Jak zwykle, interpretacje tych wiadomości zostawiam każdemu z osobna.

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.