Latające miasta w starożytnych Indiach – bajki czy realne pojazdy powietrzne?

vimana

Starożytne teksy hinduistyczne, jak Mahabharata czy Ramajana, oprócz poruszanego wcześniej tematu broni jądrowej, dostarczają również bardzo ciekawych opisów latających miast, zbudowanych i obsługiwanych przez niezliczoną rzeszę starożytnych hinduistycznych Bogów, tysiące lat temu. Jest to bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę niski poziom świadomości technicznej ludzi żyjących w tamtych czasach, którzy opisywali obserwowane zjawiska i niezidentyfikowane pojazdy … Dowiedz się więcej

Mahabharata i bomby atomowe w starożytnych Indiach

bomba nagasaki

Mahabharata (sanskryt: Mahābhārata, महाभारत) – jeden z dwóch głównych hinduistycznych poematów epickich (obok Ramajany), znajdujący się w kategorii smryti i należący do głównych dzieł literatury indyjskiej. Mahabharata to największy epos i najdłuższy poemat na świecie. Składa się ze 110 000 sanskryckich kupletów i jest siedmiokrotnie dłuższa od łącznej długości Iliady i Odysei, czyli trzykrotnie dłuższa … Dowiedz się więcej