Mojżesz i źródła pięcioksiągu

W badaniach starożytności, w astroarcheologii lub jak kto woli, paleoastronautyce, ważnym aspektem jest źródło zdobywanej wiedzy. Większość informacji jest pozyskiwana z wykopalisk, starożytnych ksiąg, przekazów ustnych i naskalnych.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobrze znaną księgę, a mianowicie na Biblię. Dla większości wyznawców religii judeo-chrześcijańskiej Biblia jest księgą świętą, natchnioną przez Boga, mistyczną i duchową.

Jednak według mnie i możliwe, że wielu innych ludzi jest również doskonałym źródłem historycznym, mocno zaniedbywanym…

Weźmy na przykład autora pierwszych pięciu ksiąg – Mojżesza. Skąd Mojżesz miał informacje o czasach sprzed jego życia? O całej linii genealogicznej, począwszy od Adama? O stworzeniu ziemi i wszystkiego, co wydarzyło się później?…

Jako przybrany syn władcy Egiptu, faraona, miał prawdopodobnie dostęp do biblioteki faraona, bo trudno wyobrazić sobie, aby faraon i jego poprzednicy nie posiadał żadnych źródeł pisanych. Biblioteka ta, mogła zawierać zbiory, jak na owe czasy „starszych cywilizacji”, a więc: Babilońskiej, Asyryjskiej, Akadyjskiej i Sumeryjskiej…

Idąc tym tropem, przechodzimy do Mezopotamii – „Aszurbanipal założył ogromną bibliotekę w Niniwie, gromadząc w niej całą ówczesną wiedzę (około 30 tysięcy glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym, zawierających poezje oraz teksty: filozoficzne, medyczne, historyczne, astronomiczne i administracyjne).”

Innym miastem z odkopanymi tabliczkami z pismem klinowym, w ogromnej ilości jest Nippur – starożytne miasto Sumerów.

Biorąc pod uwagę zbieżność niektórych tekstów z Niniwy z tymi z Biblii, można założyć, iż Mojżesz nie wymyślił historii spisanych w pięcioksiągu, lecz użył już istniejących… To oczywiście mój punkt widzenia…

Jest to początek do dalszych rozważań, do których wszystkich zapraszam.

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.