Ashera żona Jahwe – czy Bóg Izraelitów miał żonę?

Aszera (/ˈæʃərə/; hebrajski: אֲשֵׁרָה (ʾíšērā); ugarycki: 𐎀𐎘𐎗𐎚 (ʾAṯiratu); akadyjski: Aširat; jest wielką boginią starożytności w religii semickiej. W pismach hetyckich pojawia się również jako Ašerdu(s) lub Ašertu(s). Dla Amorytów nazywała się Aṯeratum i Athiratu w Ugarit. Co istotne, Jahwe i Aszera byli parą małżeńską w starożytnym Izraelu i Judzie.

Jahwe (lub Jehowa) (hebr. ‏יהוה‎, JHWH) to Bóg judeo-chrześcijański, uważany za Istotę Najwyższą, a więc Bóg w religii monoteistycznej. Do czasów Mojżesza (ok. XIII wiek p.n.e.) Hebrajczycy oddawali mu cześć jedynie na sposób monolatrii, a więc czcząc jedno bóstwo, lecz nie przecząc istnieniu innych bóstw.

Słowo aszera ma w Starym Testamencie dwa określenia. Odnosi się zarówno do bogini o tym imieniu, jak i do filaru, drzewa lub słupa kultowego, który jest bogini poświęcony.

W niektórych okresach ludowe wierzenia Izraelitów obejmowały także kult bogini płodności Aszery, a Jahwe czczony przez Salomona i jego pogańskie żony, miał partnerkę, boginię Aszerę, której oddawano cześć nawet w Świątyni jerozolimskiej.

Małżonkiem Ashery według różnych religii był:
– El (religia ugarycka)
– Jahwe (religia izraelicka)
– Amurru (religia amorycka)
– Anu (religia akadyjska)
– „Amm (religia katabańska)
– Assur (religia asyryjska)
– Elkunirsa (religia hetycka)
Należy pamiętać, iż była to ta sama osoba „Boga”, lecz posiadała inną nazwę, w zależności od rejonu i religii.

Istnieje również opinia, iż Jahwe jest utożsamiany z Enlilem, synem Anu. Enlil, później znany jako Elil, jest starożytnym mezopotamskim bogiem kojarzonym z wiatrem, powietrzem, ziemią i burzami.

W tekstach ugaryckich Asztart jest jedną z córek Ela – zachodniosemickiego odpowiednika Anu, więc bardziej skłaniam się do wersji, iż Ashera jest równoznaczna z Ninlil, a Jahwe z Enlilem.

Ninlil pojawia się w sumeryjskim micie o Enlilu i Ninlil i jako żona Enlila urodziła mu dzieci: Nannę, Nergala, Ninazu i Enbilulu. Status Ninlil został opisany jako status „podległej małżonki”.

Zachodzi więc mocne przypuszczenie, iż Jahwe (Enlil) miał żonę o imieniu Ashera (Ninlil), spłodzili dzieci i przez jakiś czas żyli wśród ludzi na ziemi, czczeni jako Bogowie.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że synkretyzm religijny był zjawiskiem pojawiającym się w Izraelu dość często. Do naszych czasów zachowały się dwie inskrypcje z okresu żelaza, w których kananejska Aszera nazywana jest małżonką izraelskiego Boga Jahwe. W jednej z nich, znalezionej w Kuntillet Ajrud (na płn. wsch. od Kadesz Barnea), odczytano następujące zdanie: „Błogosławię cię przez Jahwe i Jego Aszerę”, w innej, z Khirbet el-Qom, znajdującej się w grocie, stanowiącej miejsce pochówku odkryto napis „Niech Jahwe i Jego Aszera błogosławią Urijaha”.

Zdjęcie Ashery źródło: Wikipedia; Licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Zobacz również: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aszera

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.